Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ông đỗ lê quân

      Theo các chuyên gia, việc Công ty TNHH Tài Tâm có dấu hiệu của việc vi phạm một loạt các quy định về đầu tư xây dựng khi chưa hoàn thành hồ sơ pháp lý thuê đất đã tiến hành các hoạt động xây dựng dự án sẽ khiến doanh nghiệp bị xử phạt hàng tỉ đồng.