21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: pháp lý dự án the regal

      Dự án Khu biệt thự The Regal nằm trên núi Nhỏ, lấy đi gần 1.000 m2 đất rừng và một phần đất chưa có quyền sử dụng hợp pháp nhưng Công ty cổ phần Trùng Dương Thái Sơn đã đưa vào quy hoạch chi tiết 1/500 để trình cơ quan chức năng phê duyệt.