ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: phát triển bền vững đất nước

   Chiều 15/9, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tham dự Lễ kỷ niệm hoàn thành cam kết trồng 50.000 cây tại Nhà máy LEGO mới ở tỉnh Bình Dương.
   Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, phát triển bền vững phải bao trùm kinh tế, xã hội, văn hoá và con người, môi trường.
   Đầu tư cho người lao động là đầu tư cho sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Các doanh nghiệp cần quan tâm, quý trọng và chia sẻ thành quả với người lao động để nuôi dưỡng nguồn nhân lực, đó là nguồn vốn quý của mỗi doanh nghiệp - lực lượng tiên phong.
   Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường góp phần phát triển bền vững đất nước.