ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: phát triển kinh tế

   Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024.
   Khép lại năm 2023, TP.HCM đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế. Do đó, bước sang năm 2024, chính quyền và nhân dân TP.HCM tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để vượt khó và tạo bước đột phá từ Nghị quyết 98.
   Khép lại năm 2023, trong bối cảnh thách thức nhiều hơn cơ hội và thuận lợi, tình hình diễn biến bất thường, phức tạp vượt mọi dự báo trước đó, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, nhiều lĩnh vực đạt thành tựu, dấu ấn nổi bật.
   Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện nay chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên cả nước là khoảng 60.000 tấn/ngày.
   Chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế biển xanh, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bền vũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.
   Mới đây, Quốc hội biểu quyết chính thức thông qua Nghị quyết về chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Theo đó số thu ngân sách nhà nước là 1.700.988 tỷ đồng, số chi ngân sách 2.119.428 tỷ đồng.
   Vùng biển miền Trung bao gồm vùng biển của 14 tỉnh, thành phố trải dài từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, chiếm 50% tổng số tỉnh, thành phố có biển của cả nước (14/28 tỉnh, thành phố); là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế.
   Với đặc thù về đô thị, dân số, tính năng động, TP.HCM sẽ là nơi thử nghiệm rất tốt các chính sách thúc đẩy kinh tế xanh, tuần hoàn, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM có Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù.
   Chiều ngày 20/9, tại "Diễn đàn: Đảm bảo an ninh năng lượng để phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam", các chuyên gia cùng khách mời đã bàn các vấn đề quan trọng về đảm bảo an ninh năng lượng.
   Nhiều vấn đề quan trọng được đưa ra bàn thảo tại "Diễn đàn đảm bảo an ninh năng lượng để phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam".