Giải golf

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: phát triển kinh tế biển

   Chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế biển xanh, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bền vũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.
   Vùng biển miền Trung bao gồm vùng biển của 14 tỉnh, thành phố trải dài từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, chiếm 50% tổng số tỉnh, thành phố có biển của cả nước (14/28 tỉnh, thành phố); là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế.
   Là địa phương được biết đến với nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế biển, tỉnh BR-VT đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (BVMT) biển, hải đảo, hướng đến phát triển bền vững trong tương lai.
   Đánh giá cao những tiềm năng lớn về vị trí địa lý của huyện Cần Giờ, các chuyên gia kinh tế gạo cội khẳng định rằng nếu được "đánh thức" đúng cách, địa phương này sẽ phát triển rất nhanh.