Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: phục hồi hệ sinh thái rừng

   Dự án Bảo tồn và phát triển tài nguyên đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng VQG Cát Tiên sẽ diễn ra trong giai đoạn 2021 - 2025 với tổng kinh phí 1,23 triệu USD.
   Hệ sinh thái rừng hàng ngày âm thầm giúp con người cải tạo môi sinh, cung cấp tài nguyên quý giá, nuôi dưỡng đa dạng sinh học. Nhưng diện tích rừng ở Việt Nam đang cho thấy những dấu hiệu bị tàn phá bởi con người.