Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: pin mặt trời hết hạn

   Tuổi thọ trung bình của những tấm pin năng lượng mặt trời từ 20 - 25 năm, vậy với tốc độ phát triển dự án điện mặt trời như vũ bão hiện nay, một vấn đề đáng lo ngại là rác thải nguy hại từ pin năng lượng sẽ đi về đâu?
   Cả nước hiện nay đã có hàng chục triệu tấm quang điện (pin mặt trời) đang hoạt động với hàng ngàn MW điện mặt trời đã vận hành và hơn 10.000MW đang đề nghị bổ sung quy hoạch. Vậy khi những tấm pin này hết hạn sẽ đi về đâu, hệ luỵ của nó ra sao và giải quyết như thế nào?