ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: quân đội kiểm soát chốt kiểm dịch

      Các cán bộ, chiến sĩ đã xuất quân từ lúc nửa đêm tới gần 300 chốt kiểm soát ở các quận huyện TP HCM bắt đầu kiểm tra các xe, siết chặt giãn cách xã hội.