ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: quản lý người ăn xin để phòng dịch

      Những người lang thang, không nơi cư trú, ăn xin trên địa bàn TP HCM ngày càng gia tăng. Trước tình trạng này, UBND TP HCM có chỉ đạo sẽ tăng cường quản lý, tổ chức test nhanh dịch bệnh Covid-19 cho những người này để đảm bảo an toàn phòng dịch, sau đó đưa đến khu bảo trợ hoặc khu cách ly.