21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: que kem làm từ nước thải

      Những que kem được làm từ 100% nước thải từ 100 địa điểm khác nhau đã đem đến cái nhìn khác cho môi trường và khiến mọi người hướng đến việc nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, môi trường hơn.