Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: quỹ bảo trì

      Vấn đề về sai phạm liên quan đến phí bảo trì, chủ đầu tư vi phạm Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 99/2015 của Chính phủ đã rõ. Việc khắc phục sai phạm sẽ do Thanh tra cùng các cơ quan chức năng giám sát thực hiện. Tuy nhiên, còn chuyện lối đi hợp pháp thì sao? Suốt 5 năm qua người dân mua nhà nhưng không có đường đi hợp pháp, lo lắng về vấn đề PCCC sẽ không được giải quyết kịp thời rủi có hỏa hoạn xảy ra, tuy nhiên câu chuyện này vẫn chưa được giải quyết!