21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: quy hoạch tổng thể quốc gia

   Quy hoạch tổng thể quốc gia xác định rõ mô hình phát triển theo không gian lãnh thổ, khai thác tối ưu tiềm năng, thế mạnh của các vùng, các ngành, các địa phương để tạo ra các động lực tăng trưởng và giá trị mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.
   Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
   Quy hoạch tổng thể quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng trong việc định hướng phát triển cho đất nước và cũng là cơ sở để lập các quy hoạch khác.