ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: rác thải thu gom tỉnh bắc giang

      Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ rác thải thu gom được xử lý toàn tỉnh Bắc Giang hiện này đang duy trì đạt 93%, tương đương khoảng 800 tấn/ngày.