Huyền My ·
1 năm trước
 3501

Tỷ lệ rác thải thu gom được xử lý toàn tỉnh Bắc Giang khoảng 800 tấn/ngày

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ rác thải thu gom được xử lý toàn tỉnh Bắc Giang hiện này đang duy trì đạt 93%, tương đương khoảng 800 tấn/ngày.

Rác tồn lưu tại khu xử lý của xã Quang Thịnh , huyện Lạng Giang.

Theo đó, trong tháng 8/2022, toàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục duy trì 171 công ty, hợp tác xã, tổ vệ sinh môi trường 7 chuyên trách thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải cho 100% xã, phường, thị trấn; bố trí gần 1.500 điểm tập kết rác thải tại các xã, thôn và 68 ga rác tại TP. Bắc Giang.

Toàn tỉnh Bắc Giang đã có 209/209 xã, phường, thị trấn tiếp tục duy trì các khu thu gom, xử lý rác thải tập trung, vận hành với tổng số 69/78 lò đốt công nghệ. Tỷ lệ rác thải thu gom được xử lý toàn tỉnh duy trì đạt 93%, tương đương khoảng 800 tấn/ngày.

Trong tháng 8/2022, UBND các huyện, thành phố cũng đã tích cực chỉ đạo Đài truyền thanh cơ sở duy trì công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, tổ chức phát động ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, duy trì Ngày thứ Bẩy, Chủ nhật xanh; tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường quét dọn được 957 km đường làng, khơi thông 316,5 km kênh mương, cống rãnh, thu gom, xử lý 259 tấn rác thải. Đồng thời, lồng ghép các hoạt động hưởng ứng phong trào phòng chống rác thải nhựa năm 2022 theo Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý rác thải trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang tiếp tục duy trì tổ công tác thường xuyên kiểm tra hoạt động thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các huyện, thành phố giải quyết các điểm tồn lưu. Đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng, lắp đặt lò đốt rác và nhà máy xử lý rác thải tập trung.

Các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông, các tổ chức hội, đoàn  thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1553/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025./.