Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: rác thải trên biển

      Với những nỗ lực để giảm lượng rác thải trên biển do các hoạt động đánh bắt cá trên đại dương, Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu không có rác thải trên biển vào năm 2050!