Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: rạn san hô khôi phục và phát triển tốt

      Các rạn san hô trên Vịnh Hạ Long đang có dấu hiệu khôi phục và phát triển tốt sau khi trải qua một thời kỳ dài bị suy giảm do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường nước và do sự phát triển đột biến của loài ốc ăn san hô Drupella. Các hoạt động bảo vệ môi trường nước vịnh Hạ Long được tăng cường nhằm bảo vệ môi trường sống của các rạn san hô.