ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: rong biển làm giảm khí co2 trong khí quyển

      Các nhà khoa học cho biết, CO2 là tác nhân chính gây nên hiện tượng nóng lên toàn cầu và các hệ quả liên quan như băng tan hay nước biển dâng. Rong biển có thể trở thành một giải pháp hiệu quả làm giảm lượng khí CO2 trong khí quyển và hạn chế sự phát thải của các khí nhà kính khác.