ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: sago palm garden

      Vườn Vạn Tuế - Sago Palm Garden là một dự án quá nhiều sai phạm nghiêm trọng, nhưng mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên vừa công bố tìm nhà đầu tư và Công ty TDH Ecoland là đơn vị duy nhất đăng kí thực hiện dự án. Khi tìm hiểu về vị chủ tịch của công ty này, thì tôi thấy thật bất ngờ, tôi muốn đặt câu hỏi rằng phải chăng đây chỉ là thủ tục hợp thức hóa sai phạm?