Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: sản xuất pin từ than bùn

      Than bùn, rất nhiều trong các bãi lầy ở Bắc Âu, có thể được sử dụng để sản xuất pin natri-ion với giá rẻ để sử dụng cho xe điện, các nhà khoa học tại một trường đại học ở Estonia cho biết.