Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: sản xuất vải từ sữa bò

      Hàng năm, 20% sản phẩm sữa bị vứt bỏ và biến ngành công nghiệp sữa trở thành một trong những ngành lãng phí thực phẩm lớn nhất. Chỉ riêng tại châu Âu, có đến 29 triệu tấn sản phẩm sữa bị vứt bỏ hoặc thất thoát mỗi năm do hư hỏng hoặc quá hạn sử dụng. Thấy được sự lãng phí này, nhiều sản phẩm được tái chế từ những con bò đã ra đời.