Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: shipper siêu thị

   Sở Công Thương Hà Nội đã lập danh sách 700 người sử dụng xe mô tô 2 bánh vận chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp được cấp thẻ vận chuyển. Theo đó, các công ty lập danh sách cho nhân viên và hướng dẫn các lái xe đảm bảo an toàn mùa dịch, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu nhân dân trên địa bàn  thành phố.
   Trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 trên địa bàn Hà Nội, shipper của các công ty bưu chính, siêu thị vẫn được phép hoạt động. Sở Công Thương tổng hợp danh sách nhân viên giao hàng bằng xe môtô hai bánh và gửi tin nhắn xác nhận được phép hoạt động. Vậy, nhân viên giao hàng đăng kí nhận tin nhắn này như thế nào?