Thảo Ly ·
2 năm trước
 2592

Shipper bưu chính, siêu thị được hoạt động khi Sở GTVT xác nhận qua tin nhắn, vậy shipper đăng kí nhận tin nhắn này như thế nào?

Trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16 trên địa bàn Hà Nội, shipper của các công ty bưu chính, siêu thị vẫn được phép hoạt động. Sở Công Thương tổng hợp danh sách nhân viên giao hàng bằng xe môtô hai bánh và gửi tin nhắn xác nhận được phép hoạt động. Vậy, nhân viên giao hàng đăng kí nhận tin nhắn này như thế nào?

Hà Nội bắt đầu từ 6h ngày 24/7, áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Theo đó, TP.Hà Nội cũng tạm dừng hoạt động đối với các shipper lưu thông trên địa bàn thủ đô với lý do, hiện nay chưa thể kiểm soát được lực lượng shipper (giao hàng) này và nếu không may họ đi lại "lung tung, gieo rắc dịch bệnh" sẽ rất nguy hiểm.

Tuy nhiên, không phải tất cả các shipper đều phải dừng hoạt động mà shipper của bưu chính, siêu thị được hoạt động sau khi đăng ký với Sở GTVT Hà Nội, còn shipper của các app công nghệ phải tạm dừng hoạt động trong thời gian giãn cách. 

UBND TP.Hà Nội đã cho phép nhân viên của các Công ty, doanh nghiệp bưu chính và các siêu thị giao nhận bưu phẩm, bưu kiện và hàng hóa thiết yếu bằng xe môtô hai bánh được phép hoạt động. 

Đến sáng ngày 25/7, Sở GTVT Hà Nội đã ban hành văn bản số 3462/SGTVT-QLVT gửi Sở Công Thương và các đơn vị bưu chính viễn thông yêu cầu đăng ký cho nhân viên được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ siêu thị và các doanh nghiệp bưu chính bằng xe môtô hai bánh.

shipper bưu chính

UBND TP.Hà Nội đã cho phép nhân viên của các Công ty, doanh nghiệp bưu chính và các siêu thị giao nhận bưu phẩm, bưu kiện và hàng hóa thiết yếu bằng xe môtô hai bánh vẫn được phép hoạt động

Sở Công Thương tổng hợp danh sách nhân viên giao hàng bằng xe môtô hai bánh cho các siêu thị trên địa bàn thành phố có nhu cầu hoạt động, các đơn vị bưu chính tổng hợp danh sách nhân viên giao nhận bưu kiện (bưu tá) thuộc quyền quản lý có nhu cầu hoạt động trên địa bàn thành phố, bao gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại di động, biển số xe, địa bàn hoạt động.

Sở Giao thông Vận tải thực hiện xác nhận thông tin phương tiện được phép hoạt động (online) cho nhân viên vận chuyển qua số điện thoại bằng hình thức tin nhắn.

shipper công nghệ bị dừng hoạt động

Sở Giao thông Vận tải thực hiện xác nhận thông tin phương tiện được phép hoạt động (online) cho nhân viên vận chuyển qua số điện thoại bằng hình thức tin nhắn (Hình ảnh minh họa)

Ví dụ: Từ số điện thoại của Sở GTVT Hà Nội (SoGTVTHanoi) nhắn đến số điện thoại của lái xe theo đăng ký: SoGTVTHanoi xác nhận ông Nguyễn Văn A được Công ty B đăng ký vận chuyển hàng hóa thiết yếu tại địa bàn quận/huyện/thị xã C bằng xe môtô xe hai bánh biển kiểm soát 29A-12345).

Sau khi nhận được tin nhắn của Sở GTVT Hà Nội thông báo, nhân viên vận chuyển chụp ảnh màn hình tin nhắn xác nhận của Sở Giao thông Vận tải và xuất trình khi các lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu.

Các đơn vị đăng ký cho nhân viên được phép hoạt động phải chịu trách nhiệm quản lý và giám sát công tác phòng dịch của đội ngũ nhân viên do đơn vị quản lý, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các trường hợp lây nhiễm dịch Covid-19.

Về việc vì sao một số địa phương áp dụng Chỉ thị 16 không cấm dịch vụ ship (giao hàng thiết yếu), song Hà Nội lại dừng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nhấn mạnh, Hà Nội đã nghiên cứu kinh nghiệm từ các tỉnh để có phương án quản lý chặt chẽ hơn, với phương châm đảm bảo công tác phòng chống dịch là trước hết và trên hết.