21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: siết chặt tiền tệ

      Hiện nay thị trường bất động sản Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, thì dòng vốn FDI được xem là “điểm tựa” giúp thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của thị trường.