21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: sửa chữa quốc lộ 5

      Hiện nay, QL5 qua tỉnh Hải Dương đang được đầu tư nâng cấp sửa chữa. Tuy nhiên với lưu lượng phương tiện lớn cũng ảnh hưởng đến an toàn giao thông hay tiến độ dự án.