Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tác phẩm nghệ thuật mang thông điệp rác thải nhựa

      Từng đến Việt Nam năm 2019 làm mô hình "Rẽ sóng biển nhựa" từ 168.000 chiếc ống hút cũ, mới đây nhiếp ảnh gia Benjamin Von Wong lại có một dự án khác mang thông điệp mạnh mẽ hơn về rác nhựa.