Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tái chế đá

      Được đặt tên là “Đá Biển”, vật liệu này được tạo ra bằng cách nghiền nhỏ các vỏ sò sau đó kết hợp chúng với chất kết dính tự nhiên không độc hại.