ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tái chế nước tiểu thành nước cất

      66 lít nước tiểu được tái chế và xử lý thành nước cất này đã hỗ trợ 3 phi hành gia trên tàu vũ trụ sống gần 3 tuần trong mô-đun lõi trạm vũ trụ Thiên Hà của Trung Quốc. Làm thế nào chuyện này có thế xảy ra?