Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: tái chế rác thải nhựa thành vani

   Để giảm thiểu rác thải nhựa trong thời gian tới, Việt Nam cần xác lập môi trường pháp lý, cấm và hạn chế những sản phẩm nhựa khó kiểm soát phế phẩm, thu gom, tái chế, xử lý rác thải...
   Hệ thống chính sách về quản lý rác thải nói chung và rác thải nhựa/túi ni lông, ngày càng được hoàn thiện. Tuy nhiên việc quản lý chất thải vi nhựa ở Việt Nam đang tồn tại khoảng trống, bất cập, hạn chế.
   Chúng ta vẫn nghĩ rác thải nhựa chỉ có thể vứt bỏ hoặc...đốt đi, cùng lắm, tái chế thành một sản phẩm nhựa khác chứ không bao giờ nghĩ nhựa tái chế lại có thể...ăn được. Nhưng nghiên cứu khoa học dưới đây là một phát hiện lý thú. Bạn nghĩ thế nào khi nhựa trở thành hương liệu vani?