21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tái sử dụng sản phẩm từ ppe

      Tái sử dụng sản phẩm từ PPE là một bước tiến lớn giúp giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa - nguyên nhân lớn dẫn đến trình trạng biến đổi khí hậu. Việc này không những giúp làm giảm ô nhiễm rác thải nhựa mà còn giúp chúng ta sống thân thiện với môi trường hơn, giảm sự lãng phí từ những vật dụng y tế dùng 1 lần, nhất là trong thời điểm khan hiếm khi nhân loại đang phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19 như hiện nay.