Giải golf

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: tái tạo năng lượng

   Tính đến ngày 8/9/2023, có 80/85 dự án năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp với tổng công suất 4.497,86MW đã gửi hồ sơ đàm phán giá điện.
   Hoạt động vay vốn tín dụng xanh tại các Ngân hàng Thương Mại, tổ chức tín dụng đang dần phát huy được vai trò bảo vệ môi trường tương lai.