21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tăng cường giám sát quản lý

      Vừa qua, Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về giấy phép, trữ lượng khai thác và giá cả trước khi đưa ra thị trường.