Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tăng phí bvmt

      Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh tăng 150% mức phí tối thiểu và mức phí tối đa đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Mức phí đề xuất từ 1.500 đến 10.500 đồng/m3.