ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tập đoàn apec phát hành trái phiếu

      Tập đoàn Apec vừa phát hành trái phiếu riêng lẻ với lãi suất cao, gấp 3 lần lãi suất ngân hàng, lên đến 13%/năm. Tuy nhiên, lô trái phiếu này không có tài sản đảm bảo, có nên đầu tư không?