Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tây hồ thí điểm phát thẻ đi chợ

      UBND quận Tây Hồ đã thí điểm phát thẻ đi chợ theo khung giờ và theo ngày chẵn, lẻ từ ngày 27/7. Mỗi hộ dân được nhận phiếu đi chợ trong 15 ngày giãn cách. Mỗi tuần, mỗi hộ có thể đi chợ 4 lần, luân phiên vào một khung giờ nhất định. Bạn thấy phương pháp này như thế nào?