21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tê giác trắng phương bắc

      Sudan, con tê giác trắng phương Bắc đực cuối cùng đã chết. Hiện nay trên thế giới chỉ còn 2 con tê giác trắng phương Bắc trắng cuối cùng và không thể tự mang thai.