Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: thảm họa tràn dầu

      Thị trưởng Huntington Beach đã gọi sự cố tràn dầu đầu tháng 10/2021 này là một thảm họa. Rất nhiều sinh vật biển đã chết và du lịch đang bị ngưng trệ.