21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: thảm yoga làm từ nấm

      Mylo, một loại da thuần chay có thể thay thế các loại da tổng hợp làm từ nhựa động vật hoặc các loại dầu mỏ khác, được sử dụng làm thảm tập yoga. Đây được xem là một giải pháp thay thế bền vững cho các loại thảm truyền thống.