Giải golf

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: thành phố thông minh phía bắc hà nội

      Thành phố thông minh phía bắc Hà Nội đã chính thức được triển khai đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 272ha với tổng đầu tư gần 4,2 tỉ USD.