ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: thích nghi với biến đổi khí hậu

      Một số loài vật ở vùng khí hậu nóng đã tiến hóa với mỏ hoặc tai lớn hơn để có thể thoát nhiệt dễ dàng, chúng thích nghi với biến đổi khí hậu, cụ thể là tình trạng nhiệt độ ngày càng ấm hơn với việc các phần phụ lớn hơn.