21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: thiệt hại do sự cố môi trường

   Nhà máy tuyển quặng đồng của Công ty cổ phần Đồng Tả Phời –VINACOMIN (tỉnh Lào Cai) đã xảy ra sự cố cố vỡ cống tràn hồ thải làm úng ngập cục bộ và cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản của gần 30 hộ dân vùng hạ du.
   Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1251/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030.
   Ngày 26/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1251/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường cấp quốc gia đến năm 2030.
   Mưa lớn khiến cho cống của hồ thải Công ty CP Đồng Tả Phời (Lào Cai) bị vỡ làm thiệt hại cho hàng chục hộ dân sinh sống dưới hồ đập.
   Theo Điều 140, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường.