Giải golf

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: thời gian quan sát nguyệt thực

      Không đơn giản như các kỳ nguyệt thực thông thường, nguyệt thực một phần ngày 19/11 dự kiến kéo dài 3 giờ 28 phút, trở thành nguyệt thực dài nhất trong 580 năm qua. Việt Nam có thể quan sát hiện tượng này từ khi trăng mọc vào khoảng 17h26 - 17h47 hôm nay.