21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: thực hiện biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa

   Ngày 22/12, tại TP. Hội An, Cục Kiểm ngư phối hợp với Tổ chức Humane Society International tại Việt Nam tổ chức “Hội thảo tham vấn Báo cáo rà soát chính sách nhằm xây dựng Kế hoạch giảm thiểu khai thác không chủ ý các loài rùa biển, thú biển tại Việt Nam”
   Như ta đã biết, ô nhiễm môi trường biển do rác thải nhựa luôn có những ảnh hưởng tiêu cực và tiềm ẩn nhiều nguy hại đến môi trường và sức khỏe con người. Điều này đã và đang trở thành vấn đề môi trường cấp bách toàn cầu.