21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: thuốc kovir của ctcp sao thái dương

      Rất nhiều người đã dùng những đồng tiền ít ỏi để mua những sản phẩm Bộ Y tế khuyến nghị. Mặc dù Bộ Y tế nhanh chóng thu hồi công văn này nhưng thị trường vẫn "cháy" hàng. Thiết nghĩ, nếu trong câu chuyện này có dấu hiệu trục lợi, thì xin cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh, để những hành vi trên không tái diễn thêm 1 lần nào nữa!