Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: thụy sĩ trung hòa khí thải năm 2050

      Trong tuyên bố ngày 11/8, Chính phủ Thụy Sĩ đã bác bỏ lời kêu gọi cấm nhiên liệu hóa thạch từ năm 2050. Với nguồn lực tài chính và sự đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, Thụy Sĩ đủ tự tin đạt được mục tiêu trung hòa khí thải carbon vào năm 2050.