ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: thủy tiên làm từ thiện

      Sau 18.000 trang sao kê và sau buổi livestream, Thủy Tiên - Công Vinh có thể ngay lập tức lấy lại niềm tin từ đông đảo công chúng hay không? Tôi e là không. Vì sao? Hãy cũng nhau xem kĩ hơn về việc nghệ sĩ đã thực sự được gì và mất gì từ "khủng hoảng" sao kê này.