Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: thủy triều đỏ

      600 tấn cá chết trôi dạt vào bờ biển khu vực Vịnh Tampa do hiện tượng ‘thủy triều đỏ’. Vậy, 'thủy triều đỏ' là hiện tượng gì mà lại gây nguy hiểm cho sinh vật biển đến vậy?