21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tiêm vắc-xin phòng covid-19 nên ăn gì

      Câu hỏi: Sau khi tiêm vắc-in Covid-19, cơ thể xuất hiện nhiều tác dụng phụ như sốt, đau mỏi. Vậy để nhanh chóng phục hồi, tôi nên ăn gì và nên tránh những gì?