Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tiên sơn

      Qua phản ánh của Người Lao Động, rất nhiều người đã bức xúc. Vì cớ sao một nhà vệ sinh đã đầu tư xây dựng khang trang đến nửa tỷ đồng nhưng lại bỏ không, không được sử dụng vì thiếu...cơ chế vận hành? Xây dựng cơ chế vận hành cho nhà vệ sinh khó đến mức kéo dài nửa năm chưa xong?