21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: tiêu chí để trở về trạng thái bình thường mới

      Câu hỏi: Tôi sống ở Sài Gòn đã giãn cách nhiều tháng nay, tôi muốn biết để Sài Gòn được trở về trạng thái bình thường mới thì thành phố cần đáp ứng những tiêu chí gì?