Lan Hương ·
2 năm trước
 2247

Các tỉnh thành đang giãn cách muốn trở lại trạng thái bình thường mới phải đáp ứng tiêu chí nào?

Câu hỏi: Tôi sống ở Sài Gòn đã giãn cách nhiều tháng nay, tôi muốn biết để Sài Gòn được trở về trạng thái bình thường mới thì thành phố cần đáp ứng những tiêu chí gì?

Trả lời: 

Bộ Y tế đang xây dựng lộ trình để TP.HCM và các tỉnh, thành phố giãn cách trở lại trạng thái bình thường mới. Dự thảo Hướng dẫn của Bộ Y tế gồm cả tiêu chí tĩnh và tiêu chí động, gồm: Tiêu chí kiểm soát dịch, tỉ lệ giường ICU, tỉ lệ tiêm vaccine, mức độ nguy cơ.

Muốn tỉnh, thành đang giãn cách xã hội trở về trạng thái bình thường mới cần đáp ứng những tiêu chí dưới đây: 

Về tiêu chí tiên quyết, một trong các tiêu chí tiên quyết là phải đạt các điều kiện kiểm soát dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định 3979/QĐ-BYT ban hành ngày 18.8 là số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch.

Bên cạnh đó, số giường cấp cứu ICU với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị theo quy định đảm bảo đáp ứng 3% số ca nhiễm khi tỉnh, thành phố được đánh giá nguy cơ rất cao.

Tiêu chí động để đưa TP.HCM và các tỉnh, thành phố đang giãn cách xã hội trở lại trạng thái bình thường mới và triển khai các hoạt động kinh tế, xã hội an toàn là tỉ lệ tiêm vaccine của người dân.

Một tiêu chí động nữa là mức đánh giá nguy cơ theo Quyết định 2686/QĐ- BCĐQG ngày 31.5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (phân theo các mức nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, nguy cơ và trạng thái bình thường mới).

tiêu chí đưua tỉnh, thành đang giãn cách về trạng thái bình thường mới

Hướng dẫn của Bộ Y tế về các tiêu chí để đưa thành phố đang giãn cách về trạng thái bình thường mới